Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel, onze lijfspreuk luidt dan ook:

“Kwaliteit maakt men samen”

Al is de voorbereiding op kantoor nog zo goed, stapt u in een nieuwe en schone touringcar, uiteindelijk is het de chauffeur die de rit op een correcte manier dient te verzorgen.

U kunt bij ons dan ook altijd rekenen op een nette, schone touringcar met aan het stuur een prettige en ervaren chauffeur/gastheer.

 

 Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf en ISO 9001

Al sinds 1996 zijn wij aangesloten bij de “Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf”, afgekort SKTB. Dit kwaliteitslabel wordt elk jaar na strenge controles verlengd. Sinds 2015 zijn de criteria en eisen ten aanzien van het SKTB keurmerk aanzienlijk veranderd. Éen van de grootste veranderingen is dat men tegenwoordig moet voldoen aan de Norm ISO 9001. Dit internationale certificaat richt zich met name op het kwaliteitsbeleid en de klanttevredenheid. Met gepaste trots kunnen wij u mededelen dat wij de gezamelijke audit voor zowel ISO 9001 als SKTB met glans hebben doorstaan.

Kwaliteitszorg
De constante kwaliteitszorg leidt er toe dat het erkende Keurmerk Touringcarbedrijf zich met recht specialist in het vervoer per touringcar mag noemen. Binnen een Keurmerkbedrijf vindt op basis van het kwaliteitshandboek voortdurend interne controle plaats, terwijl een onafhankelijke auditinstelling geregeld externe controles uitvoert. Daarmee heeft de passagier de beste dienstverlening voor al het toeristisch, zakelijk en recreatief vervoer. Veiligheid, comfort en service staan bij het keurmerkbedrijf voorop.

Extra Garanties
Elk touringcarbedrijf dat is erkend als Keurmerk Touringcarbedrijf biedt extra garanties aan haar passagiers. Deze garanties liggen op het gebied van de veiligheid en het afgesproken comfort van de touringcars, de vakbekwaamheid en de dienstbaarheid van de chauffeurs, de strikte naleving van de rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale voorschriften van de branche. Bovendien, om het zekere voor het onzekere te nemen, zijn deze touringcarbedrijven altijd meer dan adequaat verzekerd. Die extra garanties moeten ook de opdrachtgever een veilig gevoel geven: hij is immers (tenminste moreel) verantwoordelijk voor de passagiers waarvoor hij het vervoer heeft geregeld.

Controle
De kwaliteitseisen worden voortdurend gecontroleerd. Dit gebeurt in samenwerking met diverse onafhankelijke (overheids)instanties. Daaronder bevinden zich de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en de stichting FSO/STO voor de naleving van de CAO. Aspirant Keurmerkhouders geven voor ILT en FSO/STO een signaleringsverklaring af. Hiermee krijgen deze instanties het recht om bij de aanvraag voor erkenning en zolang de erkenning met het Keurmerk voortduurt, informatie over het bedrijf te verstrekken aan SKTB. Tussen SKTB en ILT, RDW en FSO/STO zijn afspraken gemaakt over welke overtredingen tot schorsing of intrekking van het Keurmerk leiden.

Eisen
Om het Keurmerk Touringcarbedrijf te verkrijgen moet aan de volgende eisen worden voldaan:
De vakbekwaamheid van de medewerkers moet zijn aangetoond. Door middel van de wettelijk verlangde papieren, de benodigde vakdiploma’s en de voor het keurmerk vereiste kwalificaties. Voor deze professionele gastvrouwen en gastheren staat klantvriendelijkheid voorop.

  • De veiligheid en het comfort van het materieel moeten zijn aangetoond. Technische controles door de Rijksdienst voor het Wegverkeer zijn de waarborg dat alle touringcars van het erkende bedrijf deskundig en zorgvuldig zijn onderhouden. Investeren in veiligheid is een prioriteit. De touringcar is dan ook een kwaliteitsprodukt bij uitstek.
  • De rij- en rusttijden moeten overeenkomstig de wettelijke voorschriften worden nageleefd. Dat geldt uiteraard ook voor de overige wetgeving betreffende het vervoer van personen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  ziet toe op een correcte naleving hiervan. De beschermingsregels van de chauffeurs garanderen de veiligheid van de touringcarpassagier.
  • De CAO voor het touringcarvervoer dient correct te worden nageleefd. De Stichting voor Informatie en Ordening van de bedrijfstak besloten busvervoer (FSO/STO) controleert dit. De naleving van sociale voorschriften is van directe invloed op het goed functioneren van de medewerkers.
  • Het erkende touringcarbedrijf is adequaat verzekerd voor het geval er onverhoopt iets mocht misgaan. De dekking van de verzekeringen omvat ondermeer de (boven) wettelijke aansprakelijkheden voor ‘vervoer’ en ‘reisorganisatie’

Erkenning
Een aanvraag voor het Keurmerk Touringcarbedrijf wordt beoordeeld door een onafhankelijk commissie, Commissie Keurmerk Touringcarbedrijf, waarvan de leden geen zakelijke belangen mogen hebben in de touringcarbranche. Een vergunninghouder besloten busvervoer (= touringcarbedrijf) moet aan een groot aantal wettelijke en bovenwettelijke voorwaarden voldoen, voordat hij Keurmerkhouder kan worden. De Commissie behandelt de aanvraag op basis van geanonimiseerde gegevens. Tegen beslissingen van de commissie kan bezwaar gemaakt worden bij dezelfde Commissie en vervolgens is er beroep mogelijk bij de onafhankelijke BeroepsCommissie.

Het Keurmerk Touringcarbedrijf: voor iedereen zichtbaar:
De touringcarbedrijven met erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf zijn gemakkelijk te herkennen. Alle touringcars zijn voorzien van genummerde keurmerkstickers, die naast de entreedeur, aan de chauffeurszijde en aan de achterkant van de touringcar zijn aangebracht. Het vermelde jaartal geeft de actualiteit van de erkenning als Keurmerk Touringcarbedrijf aan: de sticker dient altijd van het lopende kalenderjaar te zijn! Bovendien voeren alle keurmerkbedrijven het door de stichting verstrekte bedrijfsschild en hebben zij een jaarcertificaat met het logo van de stichting. Bij offertes voor grotere opdrachten  of aanbestedingen kunt u ook gerust om een kopie van het certificaat vragen.